Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în exercitarea funcției de autoritate de stat în domeniul construcțiilor, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, demararea procedurii necesare în vederea consultării cetăţenilor şi a societăţii civile cu privire la proiectul de ordin al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcții”.

Proiectul, fundamentarea acestuia, precum și  termenul alocat etapei de consultare publică și adresa de corespondență unde pot fi trimise propunerile și observațiile sunt disponibile on-line, la adresa: https://mlpda.ro/pages/proiectordinproceduraatestari.