Miercuri, 30 septembrie a.c., a avut loc prima reuniune a Comitetului Comun de Programare pentru Programul România-Republica Moldova 2021-2027. Structura reunește reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și alte organizații din cele două state partenere și este principalul decident cu privire la obiectivele de politică ce urmează a primi finanțare prin viitorul program.

În cadrul întâlnirii, membrii Comitetului Comun de Programare au dezbătut aspecte privind procesul de programare, modalitatea de organizare a consultărilor cu actorii relevanți din aria programului și calendarul de lucru pentru următoarea perioadă, precum și domeniile spre care se vor îndrepta finanțările în Programul de Cooperare Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027.

Astfel, la finalul ședinței a fost aprobată metodologia de programare, creându-se, astfel, premisele pentru începerea procesului de analiză și identificarea obiectivelor de politică ce vor fi abordate de program.

În vederea asigurării unei acoperiri cât mai bune a nevoilor comunităților de graniță din cele două state partenere, în cadrul procesului de programare se va realiza un amplu proces de consultare a acestora, urmărindu-se o reprezentare cât mai bună a factorilor direct interesați de rezultatele programului în acest proces.

Pentru acest Program, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va avea rolul de Autoritate de Management.

Mai multe informații privind procesul de elaborare a Programului România-Republica Moldova aferent perioadei 2021-2027 sunt prezentate pe site-ul www.ro-md.net.