Institutul Național de Administrație (INA), aflat în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a eliberat astăzi, 2 octombrie 2020, primele certificate digitale de absolvire a programelor de perfecționare profesională, în urma finalizării cu succes a primei serii de 6 programe de perfecționare online (PPP online), desfășurate în perioada 07 – 18.09.2020.

La aceste programe au participat 101 persoane din administrația publică centrală și locală, dintre care 87 participanți au promovat în urma evaluării competențelor dobândite, înregistrându-se un grad de promovabilitate de 86,13%. Programele au abordat teme de interes, precum: achiziții publice, audit public intern, aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, management financiar și sistemul de control intern managerial.

Conform ordinului nr. 3836/18.09.2020, emis de către ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru aprobarea metodologiei de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de INA, au fost emise certificatele digitale, au fost semnate electronic, atașate fișierelor private din spațiul de stocare asociat fiecărui absolvent pe platforma https://training.ina.gov.ro/ și transmise către aceștia.

Certificatele digitale de absolvire sunt însoțite de o anexă, în format digital, denumită "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competențele profesionale dobândite și au înscrise un cod de tip QR (Quick Response code) distinct, care asigură securizarea acestora și care, prin scanare, va permite vizualizarea emitentului și verificarea conținutului.

Publicat: 02/10/2020