Astăzi, 7 octombrie, s-a desfășurat, în format online, cea de-a patra întâlnire a Grupului comun de lucru pentru programare, în vederea pregătirii viitorului Program de cooperare transfrontalieră la granița româno-sârbă, aferent perioadei de programare 2021-2027.

În cadrul acestei întâlniri, membrii grupului comun de lucru au agreat lista proiectelor de infrastructură mare și cele de importanță strategică, ce vor putea fi incluse spre finanțare în cadrul viitorului Program. Totodată, au fost prezentate ultimele modificări ale documentului de programare, în vederea publicării acestuia pe site-ul Programului și pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari care vor participa la atelierele tematice ce vor fi organizate online în perioada 19-22 octombrie 2020 - http://www.romania-serbia.net/?p=4509.

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a organizat consultări cu actorii-cheie, în cadrul unor întâlniri de lucru organizate în aria Programului. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la următorul Program au fost publicate pe site-ul www.romania-serbia.net, instituțiile interesate fiind invitate în continuare să formuleze propuneri sau observații.

Publicat: 07/10/2020