Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), alocarea temporară a sumei de 16 milioane de euro, pentru asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţii de Management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria.

Suma este necesară în vederea efectuării plăţilor aferente cererilor de rambursare pentru cheltuielile eligibile finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Fondurile vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, până la data de 31 martie 2021, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria în perioada martie-decembrie 2020.

Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Interreg V-A România-Bulgaria, care beneficiază de alocarea temporară, este MLPDA.