Titlul proiectului
„Achiziție mijloace de transport public – troleibuze 12 m, Ploiești, Tg.Jiu” - cod SMIS 128120

Beneficiari
Municipiul Ploiești
Municipiul Târgu Jiu

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea transportului public în municipiile Ploiești și Târgu Jiu prin achiziția de material rulant de tip troleibuz pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de mobilitate urbană durabilă pentru polul de creștere Ploiești, respectiv Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al municipiului Târgu Jiu.
Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public in comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente),  respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Număr troleibuze achiziționate
Proiectul prevede achiziția a 40 troleibuze cu lungimea de aproximativ 12 m (Tb12), destinate să deservească transportul public de călători din municipiile Ploiești și Târgu Jiu, după cum urmează:

Ploiești
Ruta: 44, în  lungime de 10,9 km – 11 Tb12
Ruta: 202, în  lungime de 12,2km – 9 Tb12

Târgu Jiu
Ruta: 1, în lungime de 17,9 km – 10 Tb12
Ruta: 2,în  lungime de 13, 4km – 1 Tb12
Ruta: 3, în lungime: de 27,2km – 1 Tb12
Ruta: 4, în lungime de 24,5km – 1 Tb12
Ruta: 5, în lungime de 29,3km –2 Tb12
Ruta: 6,în lungime de 28,0km – 1 Tb12
Ruta: 7, în lungime de 28,1km – 2 Tb12
Ruta: 8, în lungime de 32,6km – 2 Tb12

Valoarea totală eligibilă

  • 941.357,00 lei, din care - 11.598.776,41 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
Ploiești – Mariana Stochita
Tg.Jiu – Marius Ionescu