Titlul proiectului
Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 18 m, Brașov” - cod SMIS 127697

Beneficiar
Regiunea Centru, Județul Brașov, Municipiul Brașov

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”

Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Obiectiv general
Îmbunătățirea transportului public în Municipiul Brașov prin achiziția de material rulant de tip troleibuz pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrată bazată pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al Polului de Creștere Brașov.
Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Număr troleibuze

  • 26 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri

Valoarea totală eligibilă

  • 653.050,00 lei valoare totală eligibilă, din care - 10.154.696,50 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
36 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Partener - Municipiul Brașov
Lorincz Kraila Bianca, șef serviciu - Strategii şi programe de dezvoltare
Tel: 0268 410644
Email: bianca.kraila@brasovcity.ro
https://www.brasovcity.ro/index.php?ck=43&lang=ro&area=%20Proiecte%20Europene%20%C3%AEn%20implementare

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării şi Administraţiei
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro