Titlul proiectului
”Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie 18m, Galați” - cod SMIS 128117

Beneficiar
Regiunea Sud-Est, Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritară 4 - Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea transportului public în Municipiul Galați prin achiziția de material rulant de tip tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrată bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).
Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, echipate cu motoare de tracțiune și cutii de angrenaj prevăzute cu sisteme pentru reducerea zgomotului și a vibrațiilor, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente),  respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Număr tramvaie – 10 tramvaie cu lungimea de 18m

Valoarea totală eligibilă

  • 743.800,87 lei valoare totală eligibilă, din care - 10.403.094,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă, alocată de MLPDA prin AMPOR

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Partener - Municipiul Galați
Daniela-Elena Gobiajă, consilier compartimentul unitatea de monitorizare si reglementare – responsabil informare si publicitate
Tel: 0236/307.700, Fax: 0236/461.460
E-mail: main@primariagalati.ro

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA)
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372/111.499
E-mail: loredana.tifiniuc@mdrap.ro