Titlul proiectului
Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 18 m, Brăila” - cod SMIS 128116

Beneficiar
Regiunea Sud-Est, Municipiul Brăila, Județul Brăila

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 4e  - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Obiectiv general
Promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public eficient, ecologic și modern în municipiul reședință de județ municipiul Brăila, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.
Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Număr tramvaie

  • 10 tramvaie unidirecționale cu lungimea de circa 18 m

Valoarea totală eligibilă

  • 741.003,50 lei valoare totală eligibilă din care - 10.404.730,46 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Partener - Municipiul Brăila
Marius MATEESCU, Șef serviciu Serviciul Implementare, Monitorizare, Control Programe si Proiecte de Dezvoltare, Directia Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Relatii Internationale
Tel.: 0239 619197; Fax: 0239 615069
marius.mateescu@primariabr.ro
http://www.primariabr.ro/wp-content/uploads/2018/documentePDF/Proiecte%20si%20strategii/POR/Anunt%20tramvaie%20-site.pdf
http://www.primariabr.ro/proiecte-si-strategii/proiecte-finantate-prin-por-2014-2020

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării şi Administraţiei
Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro