În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile Uniunii Europene.

În privința cooperării în Bazinul Mării Negre, România va participa în Programul de Cooperare în Bazinul Mării Negre corespunzător perioadei de programare 2021-2027, succesorul Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, care va menține configurația geografică actuală. Astfel, țara noastră participă cu județele din regiunea Sud-Est.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, MLPDA organizează procesul de selecţie a ONG-urilor și instituțiilor de învățământ superior care vor face parte din componenţa Grupului Național de Lucru pentru Planificare și Programare Strategică.

În acest context, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației își exprimă intenția de a include ca membri în Grupul Național de Lucru pentru Planificare și Programare maxim 6 reprezentanți ai ONG-urilor (în domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme însărcinate cu promovarea incluziunii sociale, egalitatea dintre femei și bărbați și nediscriminarea) și 2 reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din România.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației organizează procesul de selecţie a ONG-urilor și instituțiilor de învățământ superior care vor face parte din componenţa Grupului Național de Lucru pentru Planificare și Programare Strategică prin publicarea anunțului de intenţie împreună cu criteriile de selecţie.

Organizaţiile interesate sunt invitate să transmită scrisorile de intenţie privind participarea ca membru în Grupul Național de Lucru pentru Planificare și Programare Strategică, însoţite de documentele menţionate în anunțul de intenție, până la data de 19 iunie 2020.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați: