Secretariatul privind declararea utilitatii publice în vederea exproprierii

Activitatea Secretariatului pentru aplicarea prevederilor HG nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societãtilor comerciale cu capital de stat, cu completãrile si modificãrile ulterioare, urmãreste aplicarea corectã a prevederilor legale, referitoare la emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Activitatea de transmitere a imobilelor în/din domeniul public/privat al ministerului si  pentru unitãtile din subordinea / sub autoritatea acestuia are ca scop îndeplinirea formalitãtilor procedurale de elaborare a actelor normative, protocoalelor de predare-primire, înregistrare a imobilelor în documentele de publicitate imobiliarã si, dupã caz, în evidentele Ministerului Finantelor, potrivit prevederilor legale.

Activitatea Secretariatul Comisiilor pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãtii publice pentru lucrãri de interes national are ca scop principal declararea utilitãtii publice pentru lucrãri de interes national, în vederea exproprierii, realizatã prin aplicarea prevederilor Legii 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã si ale Hotãrârii Guvernului nr. 583/199 pentru aprobarea Regulamentului aferent.

Secretariatul actioneazã în momentul în care, un initiator depune un Dosar de cercetare prealabilã în vederea declarãrii utilitãtii publice pentru o lucrare de interes national. Procedura are importantã juridicã deoarece reprezintã actul oficial care permite declansarea procedurii de expropriere de cãtre expropriatorul numit prin hotãrârea de declarare a utilitãtii publice. Declararea utilitãtii publice a unei lucrãri de interes national se face numai dupã efectuarea unei cercetãri prealabile, conditionat de înscrierea lucrãrii în planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.