În perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2020, au fost organizate, în cadrul Președinției germane a Consiliului UE, în format de video-conferință, reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană și reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu coeziunea teritorială.
 
În cadrul celor două întâlniri, au fost aprobate noua Cartă de la Leipzig și versiunea revizuită a Agendei Teritoriale, denumită Agenda Teritorială 2030, ambele reprezentând documente strategice pentru dezvoltarea integrată, rezilientă și sustenabilă a orașelor și regiunilor europene.
 
Carta de la Leipzig din 2007 a fost construită în jurul dezvoltării urbane integrate și sustenabile și a contribuit la conștientizarea și implementarea acestor idei în Europa. Deși principiile Cartei originale sunt în continuare valide, contextul este schimbat, iar noile megatrenduri globale, precum schimbările climatice, migrația, pandemiile și dinamica economică afectează direct zonele urbane și cresc disparitățile între comunități. Documentul este disponibil aici https://bit.ly/3oFCcRN
 
Agenda Teritorială a Uniunii Europene este documentul care a contribuit la orientarea procesului de dezvoltare teritorială, în acord cu principiul coeziunii teritoriale, cea de-a treia dimensiune a construcției Uniunii Europene, alături de coeziune socială și economică, inclusă în Politica de Coeziune odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona din 2007.
 
Agenda Teritorială 2030 rămâne un document politic, strategic la nivel european, care va orienta politicile naționale din domeniul dezvoltării teritoriale, dar în același timp aduce pus valoare printr-o abordare orientată spre implementare și creștere a vizibilității. Astfel, prin acțiunile pilot propuse pentru a implementa prioritățile noii Agende Teritoriale vor fi identificate instrumente și soluții concrete care vor conduce la conștientizarea importanței dimensiunii teritoriale a coeziunii la nivel european. Versiunea revizuită a Agendei Teritoriale 2030 a avut ca punct de pornire evidențele privind inegalitățile dintre locuri și oameni, precum și dezideratele politice privind o Europă prosperă, justă și verde. În acest sens, Agenda Teritorială 2030 își propune să întărească dimensiunea teritorială în procesul de elaborare a politicilor sectoriale la toate nivelurile de guvernare și în toate sectoarele, și totodată, să asigure corespunzător nevoile unui viitor sustenabil tuturor zonelor (locurilor) și oamenilor. Documentul este disponibil aici https://bit.ly/3m8gjc3