Ion ȘTEFAN - Ministru

Miercuri: 8:30 - 10:00


Cum vă puteți înscrie în audiență:

Cetăţenii care solicită audienţă la conducerea MLPDA trebuie să transmită în format electronic pe adresa de e-mail compartiment.petitii@mlpda.ro sau pe suport hârtie la biroul REGISTRATURĂ o cerere din care să rezulte problema pentru care solicită audienţă şi datele de identificare – nume/prenume, nr. de telefon şi adresă de domiciliu sau adresa de e-mail.

Persoanele din provincie care solicită audienţa se pot adresa telefonic la numerele: 0372 111 403 sau 0749 196 050 de luni până vineri în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma audienţei la MLPDA nu mai pot beneficia de încă o audienţă pe acelaşi subiect.

Durata unei audienţe nu va depăşi 30 de minute cu excepţia situaţiilor deosebite.

Program de lucru
Solicitare online

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE