• LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - republicata
 • LEGEA nr. 114/11.10.1996 Legea locuinţei
 • LEGEA nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGEA nr. 146/30.04.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • REGULAMENTUL (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
 • HOTARAREA Guvernului 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 • HOTARARE pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2012 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public 
 • ORDONANTA nr. 16/24.08.2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 608 din 29 august a.c. 
 • HOTARARE nr. 808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii-I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1378/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotararii Guvernului nr.405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, în format pdf., astfel cum a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564/10.VIII.2010. 
 • ORDONANTA nr. 16/21.07.2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC, aflat in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie 
 • HOTARARE nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice
 • ORDIN nr. 1867/16.07.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009
 • HOTARARE nr. 363/14.04.2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice
 • Consultări publice