Legislatia nationala aplicabila produselor pentru constructii care nu fac obiectul legislatiei comunitare de armonizare, respectiv Directivei 89/106/CEE si documentelor subsecvente acesteia

Nr. crt. Clasificare conf. listei indicative a Comisiei Europene Categorii produse Legislatia nationala nearmonizata
Denumire în limba engleza Denumire în limba romana

1.

-

Products that are not reglemented at community level or not covered by national technical specifications

Produsele nereglementate la nivel comunitar sau neacoperite de specificatii tehnice nationale

Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii, aprobat cu HG nr. 766/1997 (MOf nr. 352/1997), modificata si completata cu HG nr. 675/2002 (MOf nr. 501/2002)

Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii si Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în constructii, aprobate cu Ordinul MTCT nr. 1889/2004 (MOf nr. 1167/2004)

2.

Capitol 25

Raw concrete

Beton proaspat

Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea I: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007, aprobat cu Ordinul MDLPL nr. 577/2008 (MOf nr. 374/2008)

3.

Capitol 72

Steel reinforcement products

Produse din otel utilizate ca armaturi

Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta, indicativ ST 009-05, aprobata cu Ordinul MTCT nr. 1944/2005 (MOF nr. 1086/2005), modificata si completata cu Ordinul MDRL nr. 275/2009
La 18 mai 2012 intra in vigoare versiunea ST 009-2011, aprobata cu Ordinul MDRT nr. 683/2012 (MOf nr. 337/2012)