Analize focalizate – Informații preliminare

GECT ESPON va lansa 4 cereri de oferte pentru următoarele Analize Focalizate:

1) Alps2050 – Common spatial perspectives for the Alpine Space. Towards a common vision (Alps2050 – Perspective teritoriale comune pentru spațiul alpin. Spre o viziune comună)

Stakeholder principal: Ministerul Federal de Transport și Infrastructură Digitală, Departamentul Dezvoltare Teritorială Europeană / Coeziune teritorială (Germania)

Obiectivul Analizei: Alps2050 va evidenția perspective teritoriale comune în vederea consolidării cooperării teritoriale între statele din zona alpină pentru o dezvoltare durabilă mai eficientă.

2) Cross-border Public Services (CPS) – Servicii publice transfrontaliere (CPS)

Stakeholder principal: Secretariatul comun și Info-center-ul regiunii Sonderjylland – Schleswig (Danemarca)

Obiectivul Analizei: CPS va identifica și cartografia serviciile publice transfrontaliere existente, va crea baza pentru îmbunătățirea serviciilor publice existente și în curs de formare și va facilita cunoașterea valorii adăugate a acestor servicii și schimbul de experiență și de bune practice.

3) Future Digital Health in the EU

Stakeholder principal: Ministerul de Finanțe - Departamentul de Dezvoltare Regională (Estonia)

Obiectivul Analizei: Vor fi analizate soluții digitale și politici în domeniul sănătății, care să promoveze dezvoltarea serviciilor de îngrijire a sănătații bazate pe date sau de tip e-Health, vor fi identificare obstacolele în acest domeniu și vor fi propuse recomandări de politici. 

4) Cultural Heritage (CH) as a strategic territorial development resource; mapping impacts through a set of common European socio-economic indicators – Moștenirea culturală ca resursă strategică pentru dezvoltarea teritorială; cartografierea impactului acesteia prin intermediul unui set de indicatori socio-economici comuni la nivel european

Stakeholder principal: Direcția pentru Moștenire Culturală (Norvegia)

Obiectivul Analizei: Formularea unui set de indicatori socioeconomici privind patrimoniul cultural imobil, relevanți și comparabili international și furnizarea datelor pentru acești indicatori la nivelul statelor / regiunilor europene selectate