Legislatie – Documente specifice

  1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 15/2005;
  2. Hotararea Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc si pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale di organizatiile neguvernamentale privind prevenirea di gestionarea situatiilor de urgenta;
  3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 453/2004;
  4. Hotararea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru din 2004 privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. ORDINUL Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 5240/ 2018 privind constituirea Comitetului Ministerial pentru situatii de urgenta.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Departamentul pentu Situatii de Urgenta