LEGISLATIE SPECIFICA SI CONEXA
 • NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism
 • LEGEA Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificãrile si completãrile ulterioare - versiune consolidata neoficiala realizata in cadrul Directiei Generale Dezvoltare Teritoriala a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
 • Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GP038/99 aprobat prin Ordinul Nr.13/N/10.03.1999
 • Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul Nr.176/N/16.08.2000
 • Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ GM-009-2000 aprobat prin Ordinul Nr.37/N/08.06.2000
 • Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul Nr.21/N/10.04.2000
 • LEGEA Nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii;
 • LEGEA Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificãrile si completãrile ulterioare;
 • ORDONANTA Nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 • HG. Nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicatã;
 • ORDIN Nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic general”, indicativ GP038/99;
 • ORDIN Nr. 176/N/1999 pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal”, indicativ GM-010-2000;
 • ORDIN Nr. 176/N/1999 pentru aprobarea reglementãrii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu”, indicativ GM 009-2000;
 • Codul Civil;
 • LEGEA Nr. 265 / 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;
 • Evaluarea strategicã de mediu (SEA) pentru Planuri si Programe:
  • Hotãrârea nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe;
  • Ordin nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intrã sub incidenta Hotãrârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe;
  • Ordin nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe;
  • Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe;
  • Ordin nr. 480 din 16 mai 2006 privind constituirea si functionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de încadrare a procedurii de evaluare de mediu;
  • Manual privind SEA pentru politica de coeziune 2007-2013.
 • LEGEA Nr. 52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã.