Titlul proiectului
„Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, Tulcea” - cod SMIS 129399

Beneficiar
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - Municipiul Tulcea

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv general

  • Îmbunătățirea transportului public în Municipiul Tulcea prin reînnoirea parcului de mijloace de transport public de pe rutele de transport public și echiparea acestora cu sisteme de transport inteligente;
  • Reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) prin introducerea autobuzelor electrice cu zero emisii în transportul public local și prin asigurarea de condiții superioare de transport (vehicule moderne cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase cu facilități STI) prin noile vehicule;
  • Creșterea anuală a numărului de pasageri transportați cu autobuzele electrice prin îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, creșterea accesibilității, a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum și a transferului către modurile nemotorizate de transport.

Număr autobuze achiziționate și tipul acestora

  • 10 autobuze electrice noi, de cca. 10 m lungime pentru relief predominant de deal, cu acționare complet electrică, vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI;
  • 10 stații de încărcare lentă;
  • 3 stații de încărcare rapidă.

Valoarea totală eligibilă

  • 669.434,19 lei din care - 3.243.426,45 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
48 luni 

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Partener - Municipiul Tulcea
Grigore Alexandru – responsabil implementare proiect
Tel. 0240/511.440, int. 104, Fax. 0240/517.736
E-mail proiecte@primaria-tulcea.ro

Lider parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499; Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro