Titlul proiectului
„Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12m deal, Pitești, Tg. Mureș” - cod SMIS 129206

Beneficiari
Regiunea Sud-Muntenia,  Judeţul Argeş, municipiul Piteşti
Regiunea Centru, Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş

Finanțare asigurată din POR
Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv general
Înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport in comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 72 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m (lungime minimă 11,5 m - lungime maximă 12,5 m). Aceste rute sunt: - mun. Pitești: rutele 3B, 2B, 7B, 7, 13B şi 13; - mun. Târgu Mureș: rutele 12, 20, 18, 17, 23 şi 4 Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros. Autobuzele electrice vor fi echipate cu sisteme de frânare electrică recuperativă și înmagazinarea la bord a energiei recuperate, diagnoză, control și parametrizare prin rețeaua CAN (Controller Area Network)

Număr autobuze electrice - 72 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m

Nr crt

Municipiu

Număr autobuze electrice

Stații de încărcare rapidă

Stații de încărcare lentă

1.

Pitești

40

11

40

2.

Tg Mureș

32

10

32

 

TOTAL

72

21

72


Valoarea proiectului
 

  • 284.402,87 lei valoare totală eligibilă, din care - 27.243.372,37 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Municipiul Pitești
Adrian Oprescu, Șef Serviciu Dezvoltare și Managementul Proiectelor
Tel: 0372/716347
E-mail: sdmp@primariapitesti.ro

UAT Municipiul Târgu Mureș
Moldovan Florian, director Administrația Domeniului Public
Tel: 0265 268 330, Fax: 0365 882 028
E-mail: adp@tirgumures.ro / primaria@tirgumures.ro

Lider parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
E-mail: loredana.tifiniuc@mdrap.ro