Titlul proiectului
“Achiziţie mijloace de transport publice - autobuze electrice 10 m, Lugoj” - cod SMIS 129398

Beneficiar
Regiunea Vest, judeţul Timiş, municipiul Lugoj 

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Obiectiv general
Promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea în Municipiul Lugoj a unui sistem de transport public  eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare, respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Număr autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m ce vor fi achiziționate

  • 9 autobuze electrice
  • 3 staţii de încărcare rapidă
  • 9 staţii de încărcare lentă

Valoarea totală eligibilă

  • 945.334 lei, din care 18.653.533,90 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Partener - Municipiul Lugoj
Liviu Savescu, Șef Birou Management, Proiecte Programe
Tel: 0256-352240, Fax: 0256-350393
proiecte@primarialugoj.ro
https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/Anunturi/2020/BMPP/Anunt%20proiect%20ABE%20site%20primaria%20Lugoj.pdf

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro