Titlul proiectului
„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice, 18 m  Brașov, Timișoara” - cod SMIS 128114

Beneficiari
Regiunea de dezvoltare Centru, județul Brașov, municipiul Brașov;
Regiunea de dezvoltare Vest, județul Timiș, municipiul Timișoara

Finanțare asigurată din POR
Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea transportului public în municipiul Brașov şi municipiul Timişoara, prin reînoirea mijloacelor de transport in comun de pe rutele de transport public selectate.

Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

  • prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;
  • prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI) prin noile vehicule, precum și prin îmbunătățirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanțate prin POR 2014 – 2020, mai mulți locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunțat la transportul privat.

Număr autobuze electrice - 56 de autobuze electrice cu o lungime de cca. 18 m

Nr crt

Municipiu

Număr autobuze electrice

Stații de încărcare rapidă

Stații de încărcare lentă

1.

Brasov

12

4

12

2.

Timisoara

44

15

44

 

TOTAL

56

19

56


Valoarea proiectului

  • 847.713,65 lei, valoare totală eligibilă, din care - 24.456.602,77 lei, finanțare nerambursabilă alocată de MLPDA prin AMPOR

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Partener - Municipiul Timișoara
Culiță Chiș, director general, Direcția Generală Drumuri, Păduri, Parcaje și Retele Utilități Tel: 0256408480, e-mail: culita.chis@primariatm.ro;

UAT Partener - Municipiul Brașov
Lorincz Kraila Bianca, șef serviciu, Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare
Tel: 0268 410644, e-mail: bianca.kraila@brasovcity.ro.

Lider parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499; Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro