Titlul proiectului
„Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava” - cod SMIS 127865

Beneficiari
Regiunea Centru, Judeţul Braşov, municipiul Braşov
Regiunea Centru, Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu
Regiunea Nord- Est, Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi
Regiunea Nord- Est, Judeţul Suceava, municipiul Suceava
Regiunea Sud-Vest, Judeţul Olt, municipiul Slatina

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ partenere (Mun. Braşov, Mun. Iaşi,  Mun. Sibiu, Mun. Slatina, Mun. Suceava) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.
Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public in comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Numar autobuze

  • 60 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m (lungime minimă 11,5 m - lungime maximă 12,5 m)

Nr crt

Municipiu

Număr autobuze electrice

Stații de încărcare rapidă

Stații de încărcare lentă

1.

Brasov

8

3

8

2.

Sibiu

9

3

9

3.

Iasi

20

6

20

4.

Suceava

15

4

15

5.

Slatina

8

3

8

 

TOTAL

60

19

60

Valoarea totală eligibilă

  • 173.654.031,35 lei valoare totală eligibilă, din care - 22.471.426,06 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Municipiul Braşov
Lorincz Kraila Bianca, Şef serviciu Strategii şi Programe de Dezvoltare
Tel: 0268 410644
E-mail: Bianca.KRAILA@brasovcity.ro

UAT Municipiul Iași
Gabriel Ștefan CHIRILĂ, Consilier Superior – Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Serviciul Implementare Strategii
Tel: 0372321134, fax 0232-211 200

UAT Municipiul Sibiu
Alexandra Dincă, Șef Birou proiecte cu finanțare internațională
Tel: 0269.208.874, fax: 0269.208.849
E-mail: alexandra.dinca@sibiu.ro           

UAT Municipiul Slatina
Cristiana Șerban, manager public
Tel: 0249.439.233
E-mail: office@primariaslatina.ro

UAT Municipiul Suceava
Dan DURA, manager proiect
Tel: 0230 212 696, interior 117, Fax: 0230 520593
E-mail: dandura@primariasv.ro

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro