Titlul proiectului
„Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia” - cod SMIS 128112

Beneficiari
Regiunea Sud-Muntenia,  Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Regiunea Sud-Muntenia, Judeţul Teleorman, Municipiul Alexandria
Regiunea Sud-Est, Judeţul Brăila, Municipiul Brăila
Regiunea Sud-Est, Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa
Regiunea Sud-Est, Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani

Finanțare asigurată din POR
Axa prioritară 4: „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
Prioritatea de investiții 4e: „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv general
Promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ partenere  (Partener de proiect 1 - mun. Slobozia, Partener de proiect 2 - mun. Focşani, Partener de proiect 3 - mun. Drobeta Turnu Severin, Partener de proiect 4 - mun. Alexandria, Partener de proiect 5 - mun. Constanţa, Partener de proiect 6 - mun. Brăila) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. 
Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră si la creşterea numărului de pasageri ce utilizează mijloacele de transport public urban în România. S-a estimat că, pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 1.551 tone CO2 echivalent pe an. De asemenea, creşterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 2.733.855 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect, de 182.257 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o rută, de 7.490 pasageri pe zi).

Număr autobuze electrice

Nr crt

Municipiu

Număr autobuze electrice

Stații de încărcare rapidă

Stații de încărcare lentă

1.

Brăila

11

3

11

2.

Slobozia

7

2

7

3.

Focșani

20

5

20

4.

Drobeta-Turnu Severin

3

1

3

5.

Alexandria

10

3

10

6.

Constanța

21

5

21

 

TOTAL

72

19

72

Valoarea proiectului

  • 170.318.206,65 lei valoare totală eligibilă, din care - 22.047.766,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
48 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT Municipiul Brăila
Str. Piața Independentei, nr.1, localitatea Brăila,
județ Brăila, cod poștal 810210, Tel 0239 694 9470
Fax: 0239 692 394,e-mail: pmb@primariabr.ro

UAT Municipiul Slobozia
Nume Alina Costina Ciobanu, șef serviciu - Serviciul Programe și Strategii de Dezvoltare Locală
Tel: 0243/231.401, fax: 0243/212.149
E-mail: alina.ciobanu@municipiulslobozia.ro

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA)
Loredana Tifiniuc, șef serviciu - Serviciul Comunicare
Tel: 0372/111.499
E-mail: loredana.tifiniuc@mdrap.ro