Titlul proiectului
„Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” - cod SMIS 127739

Beneficiar
Regiunea Centru, Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia
Regiunea Sud-Est, Judeţul Buzău, Municipiul Buzău
Regiunea Sud-Est, Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa
Regiunea Sud-Muntenia, Judeţul Prahova, Municipiul Ploiești

Finanțarea asigurată din POR
Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”
Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Obiectiv general
Promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public eficient, ecologic și modern în municipiile reședință de județ, respectiv  municipiul Alba Iulia ( PP1), municipiul Buzău (PP 2), municipiul Constanța (PP3) și municipiul Ploiești (PP4), care să conducă la reducerea cantităților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creșterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.  Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public in comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent).

Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

  • prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;
  • prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI) prin noile vehicule, precum și prin îmbunătățirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanțate prin POR 2014 – 2020, mai mulți locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunțat la transportul privat.

Număr autobuze electrice

  • 51 autobuze cu lungimea de cca. 12 m capacitate de minim 70 de pasageri

Nr crt

Municipiu

Număr autobuze electrice

Stații de încărcare rapidă

Stații de încărcare lentă

1.

Alba Iulia

13

4

13

2.

Buzău

9

3

9

3.

Constanța

20

5

20

4.

Ploiești

9

3

9

 

TOTAL

51

15

51


Valoarea totală eligibilă

  • 432.036,30 lei valoare totală eligibilă, din care - 18.835.964,71 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Durata de implementare
36 luni

Persoana de contact din partea beneficiarului
UAT - Municipiul Alba Iulia
SEEMANN Maria-Elena, Funcţie: Manager public
Telefon: 0372 586 428, Fax: 0258 812 545, e-mail: maria.seeman@apulum.ro
https://www.apulum.ro/index.php/primaria/detail/4793

UAT - Municipiul Buzău
COLȚEANU Luminița Daniela, Funcţie: Șef Serviciu – Dezvoltare și implementare proiecte Telefon: 0238 446 342, Fax: 0238 717 950, e-mail: luminita.colteanu@primariabuzau.ro
https://primariabuzau.ro/proiect-por/

UAT - Municipiul Constanța
LUPAȘCU George, Funcţie: Consilier – Direcția dezvoltare și Fonduri europene
Telefon: 0241 488 132, e-mail: george.lupascu@primaria-constanta.ro
http://www.primaria-constanta.ro/primarie/proiecte/proiecte-%C3%AEn-implementare---por-2014-2020

UAT  Municipiul Ploiești
NEGRU Mihai, Funcţie: Șef serviciu – Reparații și investiții drumuri
Telefon: 0744 475 275, e-mail: mihai.negru@ploiesti.ro
http://www.ploiesti.ro/
http://www.ploiesti.ro/autobuze.pdf

Lider de parteneriat - Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării şi Administraţiei
Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
Tel: 0372.111.499
Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro