ANUNȚ privind accesul și exercitarea profesiilor reglementate de expert tehnic, verificator de proiecte și auditori energetic pentru clădiri pe perioada stării de urgență


Informații privind semnătura electronicăAnunț eliberare documente de atestare tehnico-profesională - 12.03.2020


Protocolul de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor


ANUNT !!! Ordinul nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții

Informare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

  • birou.atestari@mlpda.ro adresa la care se pot transmite în format electronic – scanate - doar copii după cărțile de identitate ale specialiștilor precum și alte copii ale documentelor solicitate de MDLPA în completarea dosarului depus de solicitanți în vederea înscrierii la examenul de atestare pentru competențele: verificator de proiecte, expert tehnic și/sau auditor energetic și pentru prelungirea vizei /valabilităţii dreptului de practică pe legitimațiile aferente certificatelor de atestare.
    La această adresă de e-mail nu se vor transmite adrese sau solicitări, ci doar documente scanate, în completare la dosare.

Arhivă - sesiuni atestare